کمترین: 
916.6
بیشترین: 
916.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
916.6
زمان: 
5/9 09:20
قیمت درام ارمنستان امروز 9 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 916.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":916.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399