کمترین: 
2590.2
بیشترین: 
2590.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2590.2
زمان: 
5/9 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 9 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2590.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":2590.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398