کمترین: 
70.9
بیشترین: 
70.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.9
زمان: 
5/9 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 9 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 70.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":70.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398