کمترین: 
13229.6
بیشترین: 
13229.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13229.6
زمان: 
5/9 09:20
قیمت بات تایلند امروز 9 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 مرداد 1397 , 13229.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":13229.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398