کمترین: 
561.6
بیشترین: 
561.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
561.6
زمان: 
5/9 09:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 561.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":561.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398