کمترین: 
3236.5
بیشترین: 
3236.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3236.5
زمان: 
5/9 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 مرداد 1397 , 3236.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":3236.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398