کمترین: 
3618
بیشترین: 
3618
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3618
زمان: 
5/9 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 3618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":3618}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398