کمترین: 
369.9
بیشترین: 
369.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
369.9
زمان: 
5/9 09:20
قیمت دینار عراق امروز 9 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 369.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":369.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398