کمترین: 
11461.5
بیشترین: 
11461.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11461.5
زمان: 
5/9 09:20
قیمت ریال عمان امروز 9 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 11461.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":11461.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398