کمترین: 
1210.8
بیشترین: 
1210.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1210.8
زمان: 
5/9 09:20
قیمت ریال قطر امروز 9 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1210.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":1210.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398