کمترین: 
1175.2
بیشترین: 
1175.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1175.2
زمان: 
5/9 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 9 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1175.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":1175.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398