کمترین: 
14548.1
بیشترین: 
14548.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14548.1
زمان: 
5/9 09:20
قیمت دینار کویت امروز 9 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 14548.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":14548.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398