کمترین: 
541.9
بیشترین: 
541.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
541.9
زمان: 
5/9 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 9 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 541.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":541.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398