کمترین: 
61
بیشترین: 
61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61
زمان: 
5/9 09:20
قیمت افغانی امروز 9 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":61}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398