کمترین: 
4461.2
بیشترین: 
4461.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4461.2
زمان: 
5/9 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 4461.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":4461.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398