کمترین: 
3373.2
بیشترین: 
3373.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3373.2
زمان: 
5/9 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 مرداد 1397 , 3373.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":3373.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398