کمترین: 
3971.2
بیشترین: 
3971.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3971.2
زمان: 
5/9 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 9 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 3971.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":3971.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399