کمترین: 
901.9
بیشترین: 
901.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
901.9
زمان: 
5/9 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 9 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 901.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":901.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398