کمترین: 
5783.3
بیشترین: 
5783.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5783.3
زمان: 
5/9 09:20
قیمت پوند امروز 9 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 مرداد 1397 , 5783.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":5783.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398