کمترین: 
5159.6
بیشترین: 
5159.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5159.6
زمان: 
5/9 09:20
قیمت یورو امروز 9 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 مرداد 1397 , 5159.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":5159.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398