کمترین: 
4407
بیشترین: 
4407
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4407
زمان: 
5/9 09:20
قیمت دلار امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 9 مرداد 1397 , 4407 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":4407}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398