کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
436
زمان: 
5/9 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 436 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 01:30","price":456.01},{"date":"1397/05/09 02:00","price":454.18},{"date":"1397/05/09 04:30","price":456.14},{"date":"1397/05/09 05:00","price":456.96},{"date":"1397/05/09 07:30","price":456},{"date":"1397/05/09 08:00","price":455},{"date":"1397/05/09 10:30","price":},{"date":"1397/05/09 11:00","price":450.59},{"date":"1397/05/09 14:00","price":448.6},{"date":"1397/05/09 15:00","price":445.2},{"date":"1397/05/09 16:30","price":436.51},{"date":"1397/05/09 17:00","price":439.37},{"date":"1397/05/09 19:30","price":432},{"date":"1397/05/09 20:00","price":430.35},{"date":"1397/05/09 22:30","price":433.9},{"date":"1397/05/09 23:00","price":436}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398