کمترین: 
7690.3
بیشترین: 
8172.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7711.9
زمان: 
5/9 23:00
قیمت بیت کوین امروز 9 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 7711.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 01:30","price":8123.6},{"date":"1397/05/09 02:00","price":8140.9},{"date":"1397/05/09 04:30","price":8172.4},{"date":"1397/05/09 05:00","price":8159.5},{"date":"1397/05/09 07:30","price":8146.5},{"date":"1397/05/09 08:00","price":8131},{"date":"1397/05/09 10:30","price":8124.9},{"date":"1397/05/09 11:00","price":8150.1},{"date":"1397/05/09 14:00","price":8043.5},{"date":"1397/05/09 15:00","price":8011.4},{"date":"1397/05/09 16:30","price":7976.6},{"date":"1397/05/09 17:00","price":7977.9},{"date":"1397/05/09 19:30","price":7742.9},{"date":"1397/05/09 20:00","price":7690.3},{"date":"1397/05/09 22:30","price":7817.7},{"date":"1397/05/09 23:00","price":7711.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398