کمترین: 
1218.9
بیشترین: 
1222.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1219.13
زمان: 
5/9 14:00
قیمت اونس طلا امروز 9 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1219.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 01:30","price":1221.39},{"date":"1397/05/09 02:00","price":1221.57},{"date":"1397/05/09 04:30","price":1222.56},{"date":"1397/05/09 05:00","price":1222.59},{"date":"1397/05/09 05:30","price":1222.66},{"date":"1397/05/09 06:00","price":1220.83},{"date":"1397/05/09 06:30","price":1222.18},{"date":"1397/05/09 07:00","price":1220.53},{"date":"1397/05/09 07:30","price":1220.77},{"date":"1397/05/09 08:00","price":1221.15},{"date":"1397/05/09 08:30","price":1221.26},{"date":"1397/05/09 09:00","price":1219.95},{"date":"1397/05/09 09:30","price":1221.97},{"date":"1397/05/09 10:00","price":1222.32},{"date":"1397/05/09 10:30","price":1221.99},{"date":"1397/05/09 11:00","price":1221.85},{"date":"1397/05/09 11:30","price":1221.38},{"date":"1397/05/09 12:00","price":1221.66},{"date":"1397/05/09 12:30","price":1218.90},{"date":"1397/05/09 13:30","price":1219.14},{"date":"1397/05/09 14:00","price":1219.13}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399