کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
5/9 00:00
قیمت dsعنوان امروز 9 مرداد 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398