کمترین: 
73.69
بیشترین: 
73.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.69
زمان: 
5/8 20:08
قیمت نفت اوپک امروز 8 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 73.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 20:08","price":73.69}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398