کمترین: 
87
بیشترین: 
95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
5/8 19:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 12:30","price":87},{"date":"1397/05/08 13:10","price":88},{"date":"1397/05/08 13:20","price":89},{"date":"1397/05/08 13:50","price":90},{"date":"1397/05/08 14:10","price":91},{"date":"1397/05/08 15:30","price":92},{"date":"1397/05/08 16:20","price":93},{"date":"1397/05/08 17:10","price":94},{"date":"1397/05/08 17:30","price":95},{"date":"1397/05/08 18:00","price":93},{"date":"1397/05/08 18:20","price":94},{"date":"1397/05/08 18:30","price":93},{"date":"1397/05/08 18:50","price":92},{"date":"1397/05/08 19:20","price":93},{"date":"1397/05/08 19:30","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398