کمترین: 
159
بیشترین: 
171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
167
زمان: 
5/8 21:20
قیمت روپیه هند امروز 8 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 8 مرداد 1397 , 167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 12:30","price":165},{"date":"1397/05/08 13:10","price":159},{"date":"1397/05/08 13:20","price":160},{"date":"1397/05/08 13:50","price":162},{"date":"1397/05/08 14:00","price":163},{"date":"1397/05/08 15:00","price":164},{"date":"1397/05/08 15:20","price":165},{"date":"1397/05/08 15:50","price":166},{"date":"1397/05/08 16:20","price":167},{"date":"1397/05/08 16:30","price":168},{"date":"1397/05/08 17:10","price":169},{"date":"1397/05/08 17:20","price":170},{"date":"1397/05/08 17:30","price":171},{"date":"1397/05/08 18:00","price":167},{"date":"1397/05/08 18:20","price":169},{"date":"1397/05/08 18:30","price":167},{"date":"1397/05/08 19:30","price":166},{"date":"1397/05/08 21:20","price":167}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399