کمترین: 
20
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22
زمان: 
5/8 15:20
قیمت لیر سوریه امروز 8 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 12:30","price":20},{"date":"1397/05/08 13:10","price":21},{"date":"1397/05/08 15:20","price":22}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398