کمترین: 
9
بیشترین: 
9.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9.4
زمان: 
5/8 18:30
قیمت دینار عراق امروز 8 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 9.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 12:30","price":9.4},{"date":"1397/05/08 13:10","price":9},{"date":"1397/05/08 13:20","price":9.1},{"date":"1397/05/08 13:50","price":9.2},{"date":"1397/05/08 14:10","price":9.3},{"date":"1397/05/08 15:20","price":9.4},{"date":"1397/05/08 16:30","price":9.5},{"date":"1397/05/08 17:10","price":9.6},{"date":"1397/05/08 17:30","price":9.7},{"date":"1397/05/08 18:00","price":9.5},{"date":"1397/05/08 18:20","price":9.6},{"date":"1397/05/08 18:30","price":9.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398