کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
449.8
زمان: 
5/8 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 449.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 12:00","price":},{"date":"1397/05/08 12:19","price":462.81},{"date":"1397/05/08 13:30","price":462.9},{"date":"1397/05/08 14:00","price":462},{"date":"1397/05/08 16:30","price":459},{"date":"1397/05/08 17:00","price":460},{"date":"1397/05/08 19:30","price":459},{"date":"1397/05/08 20:00","price":461},{"date":"1397/05/08 22:30","price":455},{"date":"1397/05/08 23:00","price":449.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399