کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7894
زمان: 
5/8 23:00
قیمت بیت کوین امروز 8 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 7894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 11:58","price":},{"date":"1397/05/08 12:05","price":},{"date":"1397/05/08 12:19","price":8152.9},{"date":"1397/05/08 13:30","price":8184.5},{"date":"1397/05/08 14:00","price":8154.2},{"date":"1397/05/08 16:30","price":8155.3},{"date":"1397/05/08 17:00","price":8145.5},{"date":"1397/05/08 19:30","price":8139.9},{"date":"1397/05/08 20:00","price":8166},{"date":"1397/05/08 22:30","price":8120.1},{"date":"1397/05/08 23:00","price":7894}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398