کمترین: 
413550
بیشترین: 
441410
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
438330
زمان: 
5/8 20:25
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 8 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 8 مرداد 1397 , 438330 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 11:40","price":415550},{"date":"1397/05/08 11:55","price":413550},{"date":"1397/05/08 12:00","price":419860},{"date":"1397/05/08 12:25","price":415550},{"date":"1397/05/08 12:35","price":421100},{"date":"1397/05/08 12:40","price":419250},{"date":"1397/05/08 12:55","price":419560},{"date":"1397/05/08 13:40","price":422330},{"date":"1397/05/08 13:55","price":428180},{"date":"1397/05/08 14:10","price":430640},{"date":"1397/05/08 14:20","price":429710},{"date":"1397/05/08 14:40","price":429250},{"date":"1397/05/08 14:50","price":429560},{"date":"1397/05/08 15:10","price":431560},{"date":"1397/05/08 15:25","price":433410},{"date":"1397/05/08 15:40","price":435870},{"date":"1397/05/08 15:55","price":439560},{"date":"1397/05/08 16:10","price":438330},{"date":"1397/05/08 16:40","price":441410},{"date":"1397/05/08 20:25","price":438330}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398