کمترین: 
310170
بیشترین: 
331060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
328750
زمان: 
5/8 20:25
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 8 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 8 مرداد 1397 , 328750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 11:40","price":311670},{"date":"1397/05/08 11:55","price":310170},{"date":"1397/05/08 12:00","price":314900},{"date":"1397/05/08 12:25","price":311670},{"date":"1397/05/08 12:35","price":315820},{"date":"1397/05/08 12:40","price":314440},{"date":"1397/05/08 12:55","price":314670},{"date":"1397/05/08 13:40","price":316750},{"date":"1397/05/08 13:55","price":321130},{"date":"1397/05/08 14:10","price":322980},{"date":"1397/05/08 14:20","price":322290},{"date":"1397/05/08 14:40","price":321940},{"date":"1397/05/08 14:50","price":322170},{"date":"1397/05/08 15:10","price":323670},{"date":"1397/05/08 15:25","price":325060},{"date":"1397/05/08 15:40","price":326910},{"date":"1397/05/08 15:55","price":329680},{"date":"1397/05/08 16:10","price":328750},{"date":"1397/05/08 16:40","price":331060},{"date":"1397/05/08 20:25","price":328750}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398