کمترین: 
2083000
بیشترین: 
2223000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2223000
زمان: 
5/8 16:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 8 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 2223000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 11:36","price":2083000},{"date":"1397/05/08 11:54","price":2103000},{"date":"1397/05/08 12:06","price":2133000},{"date":"1397/05/08 12:24","price":2153000},{"date":"1397/05/08 12:36","price":2163000},{"date":"1397/05/08 13:24","price":2173000},{"date":"1397/05/08 13:36","price":2203000},{"date":"1397/05/08 16:06","price":2223000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398