کمترین: 
3605000
بیشترین: 
3955000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3955000
زمان: 
5/8 16:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 8 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 8 مرداد 1397 , 3955000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 11:36","price":3605000},{"date":"1397/05/08 11:54","price":3755000},{"date":"1397/05/08 12:06","price":3835000},{"date":"1397/05/08 12:24","price":3905000},{"date":"1397/05/08 12:42","price":3955000},{"date":"1397/05/08 15:06","price":3925000},{"date":"1397/05/08 16:06","price":3955000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398