کمترین: 
3596000
بیشترین: 
3976000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3976000
زمان: 
5/8 16:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 3976000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 11:36","price":3596000},{"date":"1397/05/08 11:54","price":3751000},{"date":"1397/05/08 12:06","price":3826000},{"date":"1397/05/08 12:24","price":3901000},{"date":"1397/05/08 12:42","price":3951000},{"date":"1397/05/08 16:06","price":3976000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398