کمترین: 
21
بیشترین: 
24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23
زمان: 
5/8 18:30
قیمت درام ارمنستان امروز 8 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":23},{"date":"1397/05/08 12:30","price":21},{"date":"1397/05/08 13:20","price":22},{"date":"1397/05/08 17:20","price":23},{"date":"1397/05/08 17:50","price":24},{"date":"1397/05/08 18:00","price":23},{"date":"1397/05/08 18:20","price":24},{"date":"1397/05/08 18:30","price":23}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398