کمترین: 
6305
بیشترین: 
6876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6702
زمان: 
5/8 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 8 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 6702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":6828},{"date":"1397/05/08 10:40","price":6825},{"date":"1397/05/08 10:50","price":6823},{"date":"1397/05/08 11:00","price":6828},{"date":"1397/05/08 11:20","price":6830},{"date":"1397/05/08 12:00","price":6828},{"date":"1397/05/08 12:30","price":6305},{"date":"1397/05/08 13:10","price":6400},{"date":"1397/05/08 13:20","price":6532},{"date":"1397/05/08 13:50","price":6511},{"date":"1397/05/08 14:00","price":6568},{"date":"1397/05/08 14:10","price":6581},{"date":"1397/05/08 14:30","price":6582},{"date":"1397/05/08 15:00","price":6653},{"date":"1397/05/08 15:30","price":6670},{"date":"1397/05/08 15:50","price":6671},{"date":"1397/05/08 16:00","price":6701},{"date":"1397/05/08 16:20","price":6718},{"date":"1397/05/08 16:30","price":6765},{"date":"1397/05/08 16:50","price":6771},{"date":"1397/05/08 17:10","price":6808},{"date":"1397/05/08 17:20","price":6876},{"date":"1397/05/08 17:50","price":6871},{"date":"1397/05/08 18:00","price":6766},{"date":"1397/05/08 18:20","price":6801},{"date":"1397/05/08 18:30","price":6718},{"date":"1397/05/08 18:50","price":6707},{"date":"1397/05/08 19:20","price":6708},{"date":"1397/05/08 19:30","price":6691},{"date":"1397/05/08 20:20","price":6694},{"date":"1397/05/08 20:30","price":6695},{"date":"1397/05/08 20:50","price":6696},{"date":"1397/05/08 21:00","price":6698},{"date":"1397/05/08 21:20","price":6701},{"date":"1397/05/08 21:30","price":6702}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398