کمترین: 
1394
بیشترین: 
1497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1460
زمان: 
5/8 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1460 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":1487},{"date":"1397/05/08 10:40","price":1486},{"date":"1397/05/08 11:00","price":1487},{"date":"1397/05/08 11:20","price":1488},{"date":"1397/05/08 11:50","price":1487},{"date":"1397/05/08 12:30","price":1450},{"date":"1397/05/08 13:10","price":1394},{"date":"1397/05/08 13:20","price":1405},{"date":"1397/05/08 13:50","price":1419},{"date":"1397/05/08 14:00","price":1429},{"date":"1397/05/08 14:10","price":1434},{"date":"1397/05/08 15:00","price":1436},{"date":"1397/05/08 15:20","price":1449},{"date":"1397/05/08 15:30","price":1451},{"date":"1397/05/08 15:50","price":1453},{"date":"1397/05/08 16:20","price":1463},{"date":"1397/05/08 16:30","price":1473},{"date":"1397/05/08 16:50","price":1474},{"date":"1397/05/08 17:10","price":1483},{"date":"1397/05/08 17:20","price":1490},{"date":"1397/05/08 17:30","price":1497},{"date":"1397/05/08 17:50","price":1496},{"date":"1397/05/08 18:00","price":1467},{"date":"1397/05/08 18:20","price":1482},{"date":"1397/05/08 18:30","price":1462},{"date":"1397/05/08 18:50","price":1461},{"date":"1397/05/08 19:30","price":1457},{"date":"1397/05/08 20:20","price":1458},{"date":"1397/05/08 21:20","price":1459},{"date":"1397/05/08 21:30","price":1460}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399