کمترین: 
1338
بیشترین: 
1442
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1407
زمان: 
5/8 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 8 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1407 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":1425},{"date":"1397/05/08 10:40","price":1426},{"date":"1397/05/08 10:50","price":1425},{"date":"1397/05/08 12:30","price":1360},{"date":"1397/05/08 13:10","price":1338},{"date":"1397/05/08 13:20","price":1349},{"date":"1397/05/08 13:50","price":1362},{"date":"1397/05/08 14:00","price":1373},{"date":"1397/05/08 14:10","price":1379},{"date":"1397/05/08 14:20","price":1378},{"date":"1397/05/08 14:30","price":1380},{"date":"1397/05/08 15:00","price":1382},{"date":"1397/05/08 15:20","price":1394},{"date":"1397/05/08 15:30","price":1397},{"date":"1397/05/08 15:50","price":1399},{"date":"1397/05/08 16:00","price":1398},{"date":"1397/05/08 16:20","price":1408},{"date":"1397/05/08 16:30","price":1419},{"date":"1397/05/08 16:50","price":1420},{"date":"1397/05/08 17:10","price":1428},{"date":"1397/05/08 17:20","price":1435},{"date":"1397/05/08 17:30","price":1442},{"date":"1397/05/08 17:50","price":1440},{"date":"1397/05/08 18:00","price":1414},{"date":"1397/05/08 18:20","price":1427},{"date":"1397/05/08 18:30","price":1408},{"date":"1397/05/08 19:30","price":1406},{"date":"1397/05/08 19:50","price":1405},{"date":"1397/05/08 20:00","price":1406},{"date":"1397/05/08 20:30","price":1407},{"date":"1397/05/08 20:50","price":1408},{"date":"1397/05/08 21:00","price":1407},{"date":"1397/05/08 21:20","price":1408},{"date":"1397/05/08 21:30","price":1407}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398