کمترین: 
1714
بیشترین: 
1844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1801
زمان: 
5/8 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 8 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":1828},{"date":"1397/05/08 10:40","price":1827},{"date":"1397/05/08 11:00","price":1826},{"date":"1397/05/08 11:20","price":1828},{"date":"1397/05/08 12:00","price":1827},{"date":"1397/05/08 12:30","price":1782},{"date":"1397/05/08 13:10","price":1714},{"date":"1397/05/08 13:20","price":1728},{"date":"1397/05/08 13:50","price":1744},{"date":"1397/05/08 14:00","price":1758},{"date":"1397/05/08 14:10","price":1765},{"date":"1397/05/08 14:30","price":1764},{"date":"1397/05/08 15:00","price":1769},{"date":"1397/05/08 15:20","price":1784},{"date":"1397/05/08 15:30","price":1786},{"date":"1397/05/08 15:50","price":1788},{"date":"1397/05/08 16:20","price":1801},{"date":"1397/05/08 16:30","price":1815},{"date":"1397/05/08 17:10","price":1826},{"date":"1397/05/08 17:20","price":1834},{"date":"1397/05/08 17:30","price":1844},{"date":"1397/05/08 17:50","price":1843},{"date":"1397/05/08 18:00","price":1805},{"date":"1397/05/08 18:20","price":1826},{"date":"1397/05/08 18:30","price":1802},{"date":"1397/05/08 18:50","price":1803},{"date":"1397/05/08 19:20","price":1802},{"date":"1397/05/08 19:30","price":1798},{"date":"1397/05/08 19:50","price":1799},{"date":"1397/05/08 20:00","price":1798},{"date":"1397/05/08 20:20","price":1799},{"date":"1397/05/08 20:30","price":1800},{"date":"1397/05/08 20:50","price":1801},{"date":"1397/05/08 21:20","price":1802},{"date":"1397/05/08 21:30","price":1801}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398