کمترین: 
148
بیشترین: 
162
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158
زمان: 
5/8 21:20
قیمت افغانی امروز 8 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 158 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":161},{"date":"1397/05/08 10:50","price":160},{"date":"1397/05/08 11:00","price":161},{"date":"1397/05/08 12:30","price":148},{"date":"1397/05/08 13:10","price":151},{"date":"1397/05/08 13:20","price":153},{"date":"1397/05/08 14:00","price":154},{"date":"1397/05/08 14:10","price":155},{"date":"1397/05/08 15:20","price":156},{"date":"1397/05/08 15:30","price":157},{"date":"1397/05/08 16:20","price":158},{"date":"1397/05/08 16:30","price":159},{"date":"1397/05/08 17:10","price":160},{"date":"1397/05/08 17:20","price":161},{"date":"1397/05/08 17:30","price":162},{"date":"1397/05/08 18:00","price":159},{"date":"1397/05/08 18:20","price":160},{"date":"1397/05/08 18:30","price":158},{"date":"1397/05/08 19:30","price":157},{"date":"1397/05/08 21:20","price":158}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398