کمترین: 
7451
بیشترین: 
8005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7823
زمان: 
5/8 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 8 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 8 مرداد 1397 , 7823 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":7939},{"date":"1397/05/08 10:40","price":7944},{"date":"1397/05/08 10:50","price":7942},{"date":"1397/05/08 11:00","price":7940},{"date":"1397/05/08 11:20","price":7946},{"date":"1397/05/08 11:50","price":7943},{"date":"1397/05/08 12:30","price":7583},{"date":"1397/05/08 13:10","price":7451},{"date":"1397/05/08 13:20","price":7507},{"date":"1397/05/08 13:50","price":7582},{"date":"1397/05/08 14:00","price":7628},{"date":"1397/05/08 14:10","price":7654},{"date":"1397/05/08 14:20","price":7657},{"date":"1397/05/08 14:30","price":7662},{"date":"1397/05/08 15:00","price":7678},{"date":"1397/05/08 15:20","price":7745},{"date":"1397/05/08 15:30","price":7758},{"date":"1397/05/08 15:50","price":7767},{"date":"1397/05/08 16:00","price":7765},{"date":"1397/05/08 16:20","price":7821},{"date":"1397/05/08 16:30","price":7877},{"date":"1397/05/08 17:10","price":7927},{"date":"1397/05/08 17:20","price":7962},{"date":"1397/05/08 17:30","price":8005},{"date":"1397/05/08 17:50","price":8000},{"date":"1397/05/08 18:00","price":7855},{"date":"1397/05/08 18:20","price":7926},{"date":"1397/05/08 18:30","price":7824},{"date":"1397/05/08 18:50","price":7823},{"date":"1397/05/08 19:20","price":7828},{"date":"1397/05/08 19:30","price":7810},{"date":"1397/05/08 19:50","price":7814},{"date":"1397/05/08 20:00","price":7816},{"date":"1397/05/08 20:20","price":7818},{"date":"1397/05/08 20:30","price":7822},{"date":"1397/05/08 21:20","price":7824},{"date":"1397/05/08 21:30","price":7823}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398