کمترین: 
8100
بیشترین: 
8695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8485
زمان: 
5/8 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 8 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 مرداد 1397 , 8485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":8634},{"date":"1397/05/08 10:40","price":8633},{"date":"1397/05/08 11:00","price":8634},{"date":"1397/05/08 11:20","price":8636},{"date":"1397/05/08 11:50","price":8634},{"date":"1397/05/08 12:30","price":8424},{"date":"1397/05/08 13:10","price":8100},{"date":"1397/05/08 13:20","price":8163},{"date":"1397/05/08 13:50","price":8244},{"date":"1397/05/08 14:00","price":8295},{"date":"1397/05/08 14:10","price":8330},{"date":"1397/05/08 14:20","price":8327},{"date":"1397/05/08 15:00","price":8343},{"date":"1397/05/08 15:20","price":8416},{"date":"1397/05/08 15:30","price":8430},{"date":"1397/05/08 15:50","price":8439},{"date":"1397/05/08 16:00","price":8440},{"date":"1397/05/08 16:20","price":8501},{"date":"1397/05/08 16:30","price":8561},{"date":"1397/05/08 16:50","price":8559},{"date":"1397/05/08 17:10","price":8613},{"date":"1397/05/08 17:20","price":8651},{"date":"1397/05/08 17:30","price":8695},{"date":"1397/05/08 17:50","price":8687},{"date":"1397/05/08 18:00","price":8513},{"date":"1397/05/08 18:20","price":8607},{"date":"1397/05/08 18:30","price":8495},{"date":"1397/05/08 18:50","price":8493},{"date":"1397/05/08 19:20","price":8499},{"date":"1397/05/08 19:30","price":8477},{"date":"1397/05/08 19:50","price":8479},{"date":"1397/05/08 20:00","price":8478},{"date":"1397/05/08 20:20","price":8479},{"date":"1397/05/08 20:30","price":8482},{"date":"1397/05/08 20:50","price":8485},{"date":"1397/05/08 21:00","price":8484},{"date":"1397/05/08 21:20","price":8488},{"date":"1397/05/08 21:30","price":8485}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398