کمترین: 
8375
بیشترین: 
9007
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8798
زمان: 
5/8 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 8 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 مرداد 1397 , 8798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":8933},{"date":"1397/05/08 10:40","price":8932},{"date":"1397/05/08 10:50","price":8937},{"date":"1397/05/08 11:00","price":8936},{"date":"1397/05/08 11:20","price":8941},{"date":"1397/05/08 11:50","price":8939},{"date":"1397/05/08 12:30","price":8717},{"date":"1397/05/08 13:10","price":8375},{"date":"1397/05/08 13:20","price":8443},{"date":"1397/05/08 13:50","price":8524},{"date":"1397/05/08 14:00","price":8588},{"date":"1397/05/08 14:10","price":8620},{"date":"1397/05/08 14:20","price":8616},{"date":"1397/05/08 15:00","price":8640},{"date":"1397/05/08 15:20","price":8717},{"date":"1397/05/08 15:30","price":8729},{"date":"1397/05/08 15:50","price":8741},{"date":"1397/05/08 16:00","price":8740},{"date":"1397/05/08 16:20","price":8802},{"date":"1397/05/08 16:30","price":8869},{"date":"1397/05/08 16:50","price":8867},{"date":"1397/05/08 17:10","price":8918},{"date":"1397/05/08 17:20","price":8975},{"date":"1397/05/08 17:30","price":9007},{"date":"1397/05/08 17:50","price":9004},{"date":"1397/05/08 18:00","price":8826},{"date":"1397/05/08 18:20","price":8922},{"date":"1397/05/08 18:30","price":8805},{"date":"1397/05/08 18:50","price":8819},{"date":"1397/05/08 19:20","price":8821},{"date":"1397/05/08 19:30","price":8802},{"date":"1397/05/08 19:50","price":8805},{"date":"1397/05/08 20:00","price":8806},{"date":"1397/05/08 20:20","price":8804},{"date":"1397/05/08 20:30","price":8801},{"date":"1397/05/08 20:50","price":8803},{"date":"1397/05/08 21:00","price":8800},{"date":"1397/05/08 21:20","price":8802},{"date":"1397/05/08 21:30","price":8798}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398