کمترین: 
1603
بیشترین: 
1726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1682
زمان: 
5/8 21:20
قیمت یوان چین امروز 8 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1682 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":1708},{"date":"1397/05/08 10:50","price":1709},{"date":"1397/05/08 11:20","price":1714},{"date":"1397/05/08 11:50","price":1709},{"date":"1397/05/08 12:30","price":1668},{"date":"1397/05/08 13:10","price":1603},{"date":"1397/05/08 13:20","price":1616},{"date":"1397/05/08 13:50","price":1632},{"date":"1397/05/08 14:00","price":1643},{"date":"1397/05/08 14:10","price":1649},{"date":"1397/05/08 14:20","price":1650},{"date":"1397/05/08 15:00","price":1655},{"date":"1397/05/08 15:20","price":1670},{"date":"1397/05/08 15:30","price":1671},{"date":"1397/05/08 15:50","price":1674},{"date":"1397/05/08 16:20","price":1686},{"date":"1397/05/08 16:30","price":1698},{"date":"1397/05/08 16:50","price":1696},{"date":"1397/05/08 17:10","price":1706},{"date":"1397/05/08 17:20","price":1717},{"date":"1397/05/08 17:30","price":1726},{"date":"1397/05/08 17:50","price":1724},{"date":"1397/05/08 18:00","price":1690},{"date":"1397/05/08 18:20","price":1707},{"date":"1397/05/08 18:30","price":1685},{"date":"1397/05/08 18:50","price":1681},{"date":"1397/05/08 19:20","price":1684},{"date":"1397/05/08 19:30","price":1679},{"date":"1397/05/08 20:20","price":1680},{"date":"1397/05/08 20:50","price":1681},{"date":"1397/05/08 21:00","price":1680},{"date":"1397/05/08 21:20","price":1682}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398