کمترین: 
306000
بیشترین: 
326600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
324400
زمان: 
5/8 21:40
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 8 مرداد 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 8 مرداد 1397 , 324400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:25","price":315300},{"date":"1397/05/08 10:45","price":315400},{"date":"1397/05/08 10:55","price":315300},{"date":"1397/05/08 11:40","price":307500},{"date":"1397/05/08 11:55","price":306000},{"date":"1397/05/08 12:00","price":310700},{"date":"1397/05/08 12:25","price":307500},{"date":"1397/05/08 12:35","price":311600},{"date":"1397/05/08 12:40","price":310200},{"date":"1397/05/08 12:55","price":310500},{"date":"1397/05/08 13:40","price":312500},{"date":"1397/05/08 13:55","price":316900},{"date":"1397/05/08 14:10","price":318700},{"date":"1397/05/08 14:20","price":318000},{"date":"1397/05/08 14:40","price":317700},{"date":"1397/05/08 14:50","price":317900},{"date":"1397/05/08 15:10","price":319400},{"date":"1397/05/08 15:25","price":320700},{"date":"1397/05/08 15:40","price":322500},{"date":"1397/05/08 15:55","price":325300},{"date":"1397/05/08 16:10","price":324400},{"date":"1397/05/08 16:40","price":326600},{"date":"1397/05/08 20:25","price":324400},{"date":"1397/05/08 21:25","price":324300},{"date":"1397/05/08 21:40","price":324400}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398