کمترین: 
116746
بیشترین: 
116834
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
116759.0
زمان: 
5/8 19:10
قیمت شاخص بورس امروز 8 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 116759.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:10","price":116746.0},{"date":"1397/05/08 11:50","price":116834.0},{"date":"1397/05/08 12:00","price":116795.0},{"date":"1397/05/08 13:10","price":116756.0},{"date":"1397/05/08 19:10","price":116759.0}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398