کمترین: 
70.1
بیشترین: 
70.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.1
زمان: 
5/8 09:30
قیمت روبل روسیه امروز 8 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 70.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":70.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398